Toneel

vrienden lopen op het strand

(...) Toen Jezus hem voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield, werd Petrus verdrietig. “Here”, zei hij, “ U weet alles. U weet toch dat ik van U houd!” (..) - Uit: Johannes 21:15 – 17


Wat een intense scène zeg: Twee vrienden met elkaar in gesprek, waarbij recht op de man wordt gevraagd of de één van de ander houd. Tot drie keer toe zelfs. Je kunt je voorstellen hoe opgelaten Petrus zich moet voelen. Maar Jezus is op zoek naar ware gevoelens en Petrus wil graag een oprechte volgeling zijn.

Natuurlijk vraagt God ook aan jou, om een trouwe volgeling te zijn. Niet alleen op zondag, maar ook door de week. Op school en op het werk. Eigenlijk in heel je levenswandel, wil Hij in jou Zijn kind zien. Toneel spelen is er niet bij, het gaat om oprecht er voor uitkomen wie je bent. Maar laten we eerlijk zijn, dat lukt niet altijd. In een volle kantine voor het eten bidden bijvoorbeeld, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je kunt je er zo ongemakkelijk bij voelen, dat je er liever even niet voor uitkomt dat je christen bent. Datzelfde ongemakkelijke gevoel had Petrus ook, toen hij vlak na Jezus’ gevangenneming, op de binnenplaats van het paleis van de hogepriester. Tot drie keer toe ontkende Petrus dat hij bij Jezus hoorde. Hij durfde als het ware niet te bidden in een volle kantine.

 Niet voor niets vraagt Jezus tot 3 keer toe, of Petrus wel echt van Hem houdt. Na het voorval met de kraaiende haan, kwam Petrus in een geloofsdip. Hij had Jezus verloochend en vond zichzelf niet meer waard om Zijn vriend te zijn. Nu werd hij geconfronteerd met de vraag of hij echt van Jezus hield. Dat deed hij, met heel zijn hart. Geweldig toch dat hij dat tot 3 keer toe mocht verklaren! Zo werd zijn antwoord niet een vlugge ‘ik-hou-van-jou’, maar een diepe, oprechte belijdenis. Hierdoor weet Jezus dat Petrus echt voor God kiest en kan Hij hem vergeven voor de fouten die hij eerder heeft gedaan. Jezus had Petrus niet afgeschreven. Hij accepteerde hem, ondanks zijn fouten. Door inkeer en vergeving, werd Petrus een sterke en trouwe volgeling. Er was een bijzondere rol voor hem weggelegd. Hij moest het evangelie nog brengen naar zoveel mensen. Na de 3 vragen van Jezus, kon Petrus met volle overgave aan het werk. Hij was er zich van bewust dat hij zoveel van Jezus hield en dat zijn faalacties waren vergeven. Denk dus niet dat je het meteen verknald hebt, wanneer je er niet voor uitkomt dat je christen bent. Denk niet dat God jou niet meer ziet zitten, omdat je in een lastige situatie een andere rol hebt aangenomen. Ga bij jezelf na, waarom je dit doet en hoe je dit zou kunnen verbeteren. Maar bovendien, verklaar je liefde aan God. Doe dat oprecht en bewust, zodat God je kunt vergeven en Hij je kan helpen een trouwe volgeling te zijn.

 

Robin Vesely,